Exkurze Vídeň

Navštivte s námi město, o kterém se říká, že je ze všech rakouských měst nejrakouštější. Dokáže si Vás podmanit krásou historických památek a přátelskou atmosférou.

 

TERMÍN: 25. - 28. 9. 2024

 

Hlavní město Rakouska s téměř 2 miliony obyvateli je městem, které opětovně získalo titul „Město, kde se žije nejlépe na světě“. Už tato informace je impulsem pro návštěvu tohoto města na Dunaji, centra bývalé habsburské monarchie, kde se klasika a starožitnosti setkávají s moderní současností. Římsko-katolická a zároveň multikulturní Vídeň je rozšafná a avantgardní, ale i konzervativní a důstojná.


Chcete-li zažít atmosféru města valčíků, rozhodně se nenechte pobízet – Vídeň Vás nemůže zklamat!

 

PROGRAM EXKURZE

 

1. DEN

Odjezd v ranních hodinách od Církevního gymnázia. Cestou prohlídka nejkrásnějšího kláštera v Rakousku a také největšího benediktýnského kláštera v Evropě – klášter MELK. Příjezd na ubytování - Junges Hotel TullnSee, večeře.

2. DEN

Po snídani odjezd do Vídně. Celodenní prohlídka. Navštívíme – Hofburg, Ringstraße, Stephansdom – Katedrála sv. Štěpána, Albertina, Belvedere, Judenplatz Holocaust Memorial. Den zakončíme multimediálním výletem do historie Vídně -  Time Travel Vienna. Odjezd na ubytování, večeře.

3. DEN

Po snídani odjezd do Vídně. Návštěva zámku Schönbrunn včetně zahrady a ZOO – zámek je zapsán na seznamu UNESCO a vídeňská ZOO je nejstarší na světě. Odjezd na ubytování, večeře.

4. DEN

Po snídani a předání pokojů odjezd do Vídně – návštěva Hundertwasserhausu a Prátru (volný program). Odpoledne odjezd do Plzně.

 

CENA: 8 250 KČ

 

Cena zahrnuje: 3x ubytování včetně polopenze v Junges Hotel TullnSee, veškeré vstupy, jízdenky MHD, autobusovou dopravu, poplatky a taxy (silniční a pobytové), cestovní pojištění (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel), pedagogický dozor a služby průvodce.


Cena nezahrnuje: jednotlivé vstupy na atrakce v Prátru, kromě Das Wiener Riesenrad (vídeňské obří kolo), které je součástí exkurze.

 

Na exkurzi do Vídně jste přihlášeni až po odeslání přihlášky. Platební informace Vám budou zaslány na e-mail uvedený na přihlášce. Upozorňujeme, že se jedná o výběrovou exkurzi, proto si škola vyhrazuje právo výběru účastníků. Účastníci budou vybíráni nejen podle včasnosti přihlášení, ale také na základě jejich práce ve vyučovacích hodinách a chování během celého vyučovacího roku.

 

 

Počet volných míst: 0 (aktualizováno 6. 4. 2024)